Voorwaarden

Wanneer u een lidmaatschap met YorACTION aangaat wilt u ook weten welke consequenties hieraan verbonden zijn. Uw rechten en plichten worden op onderstaande pagina zo duidelijk mogelijk uitgelegd m.b.t. lidmaatschappen, opzegprocedures, geplande activiteiten, gedragscodes en over de aanschaf van producten via onze sportschool.

Download hier het formulier van Born to Succeed voor retourzending van een aangeschaft product.
Neem de algemene voorwaarden aandachtig door alvorens het invullen van het formulier voor ruilen en retour!

Algemene voorwaarden - lidmaatschappen

Vanaf het moment van ondertekening of betaling wordt u lid van de V.O.F. YorACTION, gevestigd aan de Van Meelstraat 1a te Helmond.

Betalingen dienen vooraf via iDeal, overschrijving, machtiging, contant of met pinpas te worden voldaan. Bij betaling via automatische incasso stemt u in om uw lidmaatschap voor minimaal drie maanden te laten doorgaan. Na afloop van deze drie maanden, kunt schrijftelijk maandelijks opzeggen.

Bij aanmelding koopt u een persoonlijke ledenpas aan. Dit is het bewijs van uw lidmaatschap. Daar betaalt u 7,50 euro voor. Bij verlies of diefstal van uw pas dient u een nieuwe aan te vragen. YorACTION brengt in dit geval het aankoopbedrag voor een nieuwe pas in rekening.

Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden om veiligheidsredenen. Ieder familielid beschikt over een eigen ledenpas.

Bij ongepast gedrag zal het ledenpas automatisch worden geblokkeerd en uw lidmaatschap wordt zonder opgave van reden per direct beëindigd. U dient in dat geval vooralsnog de nog openstaande, verschuldigde lidmaatschapsbijdragen te voldoen.

Lidmaatschapsbijdragen worden via machtiging maandelijks of in de termijnen van keuze vooruit betaald. Bij stilzwijgende verlenging van contracten via machtiging langer dan een maand, heeft u het recht op terugbetaling van het te veel geïncasseerd bedrag. Bij schriftelijke, tussentijdse opzegging worden de kosten van het opzegtermijn van een volle maand in rekening gebracht.

​Verlenging

Bij betaling via automatische incasso wordt uw lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor telkens een opzegperiode van een volle maand.

De geldigheid van een rittenkaart is afhankelijk van het aantal sessies waarvoor u kiest: 10 rittenkaarten zijn 6 maanden geldig; 20 rittenkaarten zijn een jaar geldig.

Het aansluiten van een lidmaatschap is vrijgesteld van inschrijfkosten. U betaalt vanaf het moment waarop u lid bent geworden. Wanneer u bij een gebroken maand zich inschrijft, betaalt u naar rato van het resterende deel van de maand waarop u zich ingeschreven hebt.

Opzeggen bij betalingen via automatische incasso

a. Opzeggingen worden m.i.v. de eerst volgende maand verwerkt wanneer de opzegging voor de 15de van de maand bekend wordt gemaakt. Wordt uw opzegging na de 15de van de maand schriftelijk bekend gemaakt, dan loopt uw lidmaatschap nog 1 maand door tot de 1ste van de eerstvolgende maand. (Bijvoorbeeld, heeft u op 17 juni opgezegd, dan bent u nog de contributie van juli verschuldigd.)

b. Na afloop van de minimale contractuele looptijd van 3 maanden, kan uw lidmaatschap schriftelijk en maandelijks worden beëindigd. Opzeg vindt uitsluitend schriftelijk via e-mail of per brief met handtekening en opzegdatum plaats. Overige vormen van opzegging worden als ongeldig verklaard.

c. Ter verbetering van onze dienstverlening, stelt YorACTION uw mening erg op prijs wanneer u de reden van opzeg duidelijk in de opzegging vermeldt. Dit kan via e-mail of een feedbackformulier.

d. Alle andere wijzen van beëindiging zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen via de bank, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijft u alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet worden voldaan doet YorACTION beroep op een incassobureau voor het vorderen van de verschuldigde bijdragen. In dit geval zal het incassobureau een forfaitaire schadevergoeding bovenop de verschuldigde som eisen.

Opzegging van lidmaatschappen met voorafbetaling via iDeal, factuur, contant of met pinpas dienen ook schrijftelijk bekend te worden gemaakt. Opzeggingen na het versturen van een factuur voor verlenging van uw lidmaatschap worden als onrechtmatig beschouwd en dienen alle openstaande bedragen vooralsnog te worden voldaan. Met inachtneming van de opzegperiode van een volle maand, worden stilzwijgend geïncasseerde bedragen voor een periode langer dan een maand terugbetaald wanneer u binnen 14 dagen na factuurdatum ons bekend maakt dat u oneens bent met het verschuldigde bedrag.
​Restitutie

U bent ervan bewust dat vanaf het moment dat u zich aan de V.O.F. YorACTION verbindt u gebruik van haar dienstverlening maakt. U dient voor het gebruik hiervan aan de voorafgaande afgesproken bedragen te voldoen.

Bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie zoals bij ziekte of vroegtijdig overlijden m.b.t. voorafgaande betalingen zoals bij jaarlidmaatschappen, worden er geen voorafbetaalde gelden terugbetaald.

Er vindt restitutie plaats wanneer de V.O.F. YorACTION ten onrechte een incassobetaling heeft uitgevoerd of wanneer een reeds betaalde factuur, achteraf onjuist blijkt te zijn. Dit, na het voorleggen van bewijsmateriaal en de reden waarvoor u restitutie aanvraagt.

Bevriezing

Onder ́bevriezing ́ verstaat men dat u tijdelijk afwezig bent en daardoor u geen contributie over uw lidmaatschap betaalt.

Bevriezing is mogelijk met toestemming wanneer u langer dan 1 jaar lid van de V.O.F. YorACTION bent en via automatische incasso betaalt. Dit, voor de maximale duur van 1 maand, een keer per jaar.

Bevriezing is niet mogelijk bij eenmalige, voorafgaande betalingen.

Tariefwijzigingen

Om aan de jaarlijkse indexatie te voldoen gelden bij het verlengen van ieder contract, de op dat moment geldende tarieven van de Nederlandse indexatie-index voor dezelfde formule waarvoor voorheen gekozen werd. De tariefwijziging wordt voorafgaand, schriftelijk bekend gemaakt.

Indien een uitgekozen lidmaatschapsvorm vervalt, behoudt de V.O.F. YorACTION zich het recht om het desbetreffende lidmaatschap niet meer te verlengen. Op dat moment bent u vrij om te kiezen voor een gelijkwaardige of andere geldende lidmaatschapsvorm.

Bij opzeg na het toepassen van de indexatie op uw lidmaatschap, wordt de normale opzegtermijn van een volle maand in rekening gebracht.

Eigen verantwoordelijkheid

Als lid van YorACTION, bent u geheel verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en u bent ervan bewust dat u vrijwillig komt sporten. YorACTION, noch haar medewerkers kunnen om deze redenen verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke letsels door het uitvoeren van een fitnessprogramma.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. YorACTION noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied of in de nabijheid van het Centrum voor Therapie en Training Helmond.

Hygiëne

Het gebruik van een handdoek is verplicht.

Roken, kauwgom en dieren zijn in het gebouw verboden.

U mag in onze faciliteiten enkel met binnenschoenen sporten.

Het dragen van slippers, werkschoeisel of overige soorten schoenen is i.v.m. uw eigen veiligheid, verboden.

Los trainingsmateriaal en toestellen dienen na gebruik in een ordelijke staat en gereinigd achter te worden gelaten.

Eten en drinken zijn enkel toegestaan in onze loungeruimte. U mag dan wel een bidon of flacon met water in de fitnesszalen gebruiken.

Er wordt geacht dat ieder lid voor zijn persoonlijke hygiëne zorgt. Mocht een (geur)hinder door uw persoon voor overige klanten of medewerkers plaatsvinden, dan wordt u door een van onze medewerkers vriendelijk verzocht om de (geur)hinder per direct te verhelpen.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledenbestand opgenomen en verwerkt om u te informeren over nieuwe mededelingen omtrent aanpassingen, ontwikkelingen, promotionele acties, producten en diensten die het bedrijf uitvoert. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

Op het moment dat u zich aan YorACTION verbindt, geeft u YorACTION toestemming om u met enige regelmaat via e-mail op de hoogte van bovenstaande genoemde criteria te houden. Wanneer u dit als ongepast gedrag ziet, kunt u zich ten alle tijden van van onze nieuwsbrieven afmelden.

Uw persoonsgegevens worden met derden gedeeld om onze bedrijfsactiviteiten naar behoren te kunnen uitvoeren. Met welke instanties en om welke redenen deze persoonsgegevens worden gedeeld, leest u in onze privacyverklaring. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wanneer u ondervidt dat er op enig moment op een ongepaste manier met uw persoonsgegevens is omgegaan, dient u per direct contact met ons op te nemen en YorACTION op de hoogte te stellen van een mogelijk misbruik.

Slotsom

Het is u bekend dat zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten. U bent ervan bewust dat u risico loopt om letsels op te lopen naar aanleiding van uw deelname aan de groepslessen of trainingsprogramma’s. Om deze risico te minimaliseren, wordt er van u verwacht dat u in eerste instantie naar uw lichaam luistert. Het personeel van V.O.F. YorACTION is opgeleid om ervoor te zorgen dat veiligheid ten alle tijden voorop staat. Echter, desondanks deze voorzorg kunnen er ongelukken ontstaan. Daarom ontheft u hierbij V.O.F. YorACTION en het betrokken personeel van elke aansprakelijkheid dan ook, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan de training of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en –installaties.

Algemene voorwaarden - levering en retour

1. De levering van alle bestellingen onder de 50,00 euro zijn exclusief verzendkosten. Bij de levering van bestellingen onder de 50,00 euro worden er 7,95 euro verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer u een product komt ophalen aan de Van Meelstraat 1a, 5703 EP te Helmond worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

2. Het is mogelijk om uw product binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te retourneren.

3. Het is mogelijk om uw product te ruilen binnen 14 dagen. Vul het formulier voor herroeping in en stuur deze terug.

4. Wacht met terugsturen van het artikel totdat u een reactie van ons ontvangt. Uw herroeping wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

5. Zorg dat het artikel in de originele verpakking zit en u in het bezit bent van de originele factuur. Zorg voor een goede verpakking.
Wij zullen geen artikelen terugnemen die gebruikt zijn, of door misbruik beschadigd zijn.  

6. Alle verzendkosten van een ruiling/terugzending gelden voor eigen rekening mits het artikel door ons defect of verkeerd geleverd is.
In dat geval zullen wij de verzenkosten voor onze rekening nemen.

7. U ontvangt van ons een bevestiging dat uw retourzending door ons is ontvangen.

8. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, vindt de betaling binnen 14 werkdagen plaats.

9. Door ons onjuist of defect verzonden artikelen van uw opdracht dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per mail (info@borntosucceed.nl) bekend te maken. Geef duidelijk aan wat er mis is. Verzendkosten van ruilen of terugsturen gelden voor eigen rekening tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Hierna is het niet meer mogelijk om het artikel te ruilen of terug te sturen.

10. Producten zoals braces, kleding en hartslagmeterbanden die gedragen zijn mogen i.v.m. hygiënische redenen nooit geruild worden.
U mag deze producten uiteraard alvorens de bestelling bij ons komen passen en dit product afhalen.

Welkom bij YorACTION – Training that gets you there!(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Inloggen

Workouts online

Volg ons YorACTION kanaal

Sport op afspraak

Openingstijden

Personal training
Op afspraak

Sport op afspraak
Ma. - do.   08.00 - 12.00u - 
                14.00 - 22.00u
Vrijdag      08.00 - 12.00u -
                14.00 - 18.00u
Zaterdag   08.00 - 14.00u

Groepslessen
Zie ons rooster

Gesloten
- Zondag (rustdag) 
- Nationale feestdagen
- Van 25 dec. t/m 1 jan

© 2016 - 2020 YorACTION - Training that gets you there! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.